İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
18.01.2007 Taşınır Mal Yönetmeliği
31.12.2005 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
02.02.2015 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
07.10.2004 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
19.12.2007 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
05.08.2010 Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri H. Y.
04.03.2009 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
05.07.2008 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
17.03.2006 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
09.10.1991 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
21.01.2006 Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
27.12.2014 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
14.11.2008 DMO'dan Yapılacak Mal ve Malzeme Taleplerine İlişkin Yönetmelik
06.03.2011 Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
28.12.1988 Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği