İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KADROYA GEÇİŞTE SINAV İLANI

02.02.2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23'üncü madde kapsamında 04.12.2017 tarihi itibariyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulunan personelden, kadroya geçiş için gerçekleştirilecek sınava hak kazananların isimleri ve sınava girecekleri tarih/saati gösterir listeye buradan ulaşabilirsiniz.