İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

KADROYA GEÇİŞTE SINAV SONUÇLARI İLANI

15.03.2018

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 25'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın 14'üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihini (15.03.2018) takip eden günden itibaren 4 iş günü içerisinde (21.03.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar) gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.