İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Kadrosuna Başvurusu Kabul Edilenler

26.01.2018

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23'üncü madde kapsamında 04.12.2017 tarihi itibariyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan ve sürekli işçi kadrosuna geçmek üzere başvuruda bulunan personelden, başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları işin niteliğini gösterir listeye buradan ulaşabilirsiniz.