İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Süreci

02.01.2018

"24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüklüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127'inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23'üncü madde kapsamında 04.12.2017 tarihi itibariyle İstanbul Medeniyet Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışan personelin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin takvim aşağıda yayınlanmıştır. Takvimin birinci satırında yer alan 10 günlük süre zorunlu ve hak düşürücü bir süre olup diğer satırlardaki süreler ve tarih aralıkları tahmini olarak belirlenmiştir." Süreç takvimini incelemek için tıklayınız.