İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
25.05.2016 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
22.01.2002 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
22.01.2002 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
02.05.2001 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
19.12.2010 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
16.06.2006 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu
30.03.2013 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
24.12.2003 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
11.07.1964 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
10.09.1983 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
18.02.1954 6245 sayılı Harcırah Kanunu
12.01.1961 237 sayılı Taşıt Kanunu
05.01.2002 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
23.07.1965 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
06.11.1981 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu