İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Misyon-Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemizin  kurum misyonu doğrultusunda; sahip olduğumuz mevcut kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik davranışları hazmetmiş güçlü, bilimsel, kaliteli,  pratik,  güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeten bir İdari ve Mali İşler yapısına sahip olmak. 

                  

Vizyonumuz

Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda,  işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, örnek bir model oluşturarak kamu kurumları içinde rehber bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak.

           

Politikamız

Sürekli gelişim anlayışı ile Başkanlığımızın faaliyet alanına giren hizmetlerin kapasitesini geliştirmek, süre ve maliyet yönünden optimum bir yönetim için gerekli alt yapıyı oluşturmak.

Hedeflerimiz

Başkanlığımıza atfedilen görevleri yerine getirirken, sorunlar karşısında yaygınlaştırılmış tedbirler almak, gerekli plan ve koordinasyonu oluşturmak, uygun zaman dilimleri içinde kaliteli ve verimlilik hedeflerini gözden geçirerek;

. Başkanlığımıza tahsis edilen kaynakları etkin biçimde kullanmak,

. Hizmetten yararlananlara hızlı ve kaliteli hizmet sunmak,

. Kurumsal yapımızı ve iş yöntemlerimizi geliştirmek,

. Hizmetten yararlanan mensuplarımız ile ilişkilerimizde etik değerlere öncelik vermek